ช่างตัดผมชาย

Total votes: 375.0
ตัดผมชาย

ช่างตัดผมชาย
โทร. 089-1343948

อ.ศศิวิมล  โชติชัยกุล

รับปริญญา
 รับภาคปกติและภาคค่ำ
หลักสูตรช่างตัดผมชาย
 เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผม

           อุปกรณ์ช่างตัดผม

การใช้หวี,ปัตตะเลี่ยน,กรรไกร,มีดโกน

การใช้หวี  

 

- หน้าที่ของเครื่องมือแต่ละอย่าง
- วิธีการจับหวี       ตัดผมชาย
- วิธีจับปัตตาเลี่ยน
- บุคลิกภาพที่เหมาะสมของช่างตัดผม
- หลักการตัดผมชาย
- หลักการเรียนตัดผมชาย
- ทฤษฎี/ปฏิบัติ วิธีการตัดผมทรงนักเรียน
- ทฤษฎี/ปฏิบัติ วิธีการตัดผมทรงอเมริกัน
- ทฤษฎี/ปฏิบัติ วิธีการตัดผมทรงรองทรง...ฯลฯ...