ช่างอิเลคทรอนิค

1 post / 0 new
ฮาร์ดแวร์
รูปภาพของ ฮาร์ดแวร์
ช่างอิเลคทรอนิค

รับสมัครช่างอิเลคทรอนิค มีความรู้พื้นฐานอิเลคทรอนิคหรือไฟฟ้า  มีอบรมการใช้การซ่อมให้ก่อนเริ่มงาน บริษัทตัวแทนนำเข้าเครื่องเชื่อมเครื่องตัด และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ 0869007293, 02-8768556 คุณ น้อย