การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ชื่อ                     :    นายไสว   ภาชะโน 

ชื่อวิทยานิพนธ์   :    การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมโรงเรียนฝึกอาชีพ

                               กรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)     

สาขาวิชา            :    ศิลปประดิษฐ์

วิจัยชั้นเรียนการแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการสร้างแบบปกเทเลอร์ ในวิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 3 รุ่นที่ 3/2554

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการสร้างแบบปกเทเลอร์ ในวิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 3 รุ่นที่ 3 / 2554

ผู้วิจัย     นางฐิติยาพร    ถ้วยทอง

ตำแหน่ง  ครู คศ. 2 วิทยฐานะชำนาญการ

วิจัยการแก้ไขปัญหานักศึกษาแผนกวิชาช่างจักรยานยนต์ขึ้นซี่ลวดวงล้อรถจักรยานยนต์ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

โดย นายพรเทพ  พัดเปลี่ยน  ครู คศ.1 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

เรื่อง การแก้ไขปัญหานักศึกษาแผนกวิชาช่างจักรยานยนต์ขึ้นซี่ลวดวงล้อรถจักรยานยนต์ไม่ได้

วิจัยการติดตามผลการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง วิชาเบเกอรี่

ชื่องานวิจัย  การติดตามผลการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึก

                    อาชีพระยะสั้นหลักสูตร  75  ชั่วโมง  วิชาเบเกอรี่  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ )  

หน้า

Subscribe to Front page feed
ผิดพลาด | โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ผิดพลาด

เว็บไซต์พบความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ข้อความผิดพลาด

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/includes/common.inc:2748) ใน drupal_send_headers() (บรรทัด 1232 ของ /home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/includes/bootstrap.inc)
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 11 database disk image is malformed: DELETE FROM {cache_bootstrap} WHERE (cid = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => variables ) ใน cache_clear_all() (บรรทัด 167 ของ /home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/includes/cache.inc)