โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ

Total votes: 149.0

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ

ที่ตั้ง เลขที่ 208 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0 2426 3653

วิชาที่เปิดสอน

ภาคปกติ 3 รุ่น หลักสูตร 30,45,60,75,150 ชั่วโมง
ช่าง เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ช่างเสื้อผ้าชาย ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างเสริมสวยชั้นสูง ช่างตัดผมชาย อาหารและโภชนาการ พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้ารถยนต์ ช่างเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องล่างรถยนต์ ช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างเครื่องกลไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างวิทยุและเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์และวีดีโอ

ภาคค่ำ 3 รุ่น หลักสูตร 30,45,60,75,150 ชั่วโมง
ช่าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องยนต์เบนซิน ช่างเครื่องยนต์ดีเซล ช่างจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าช่างเครื่องกลไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างวิทยุ ช่างโทรทัศน์และวีดีโอ ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าชาย ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างตัดผมชาย

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
ช่าง เครื่องล่างรถยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างซ่อมพัดลม ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ช่างว่อมคอมพิวเตอร์ ช่างเสื้อผ้าสตรี 1 ช่างเสื้อผ้าสตรี 2 ช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ช่างซ่อมโทรทัศน์ ช่างซ่อมวิทยุและเทป ช่างซ่อมคอมแพ็กดิสก์ คุกกี้ ขนมปัง พายและพัฟ